DISC D3 jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym na świecie.

Wykorzystując metaforę góry lodowej, test kompetencji DISC D3 bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC), ale również te, które są poniżej poziomu wody. Czego nie widać, a co wpływa na zachowania: preferowane role zespołowe, wartości, postawy, czyli wewnętrzne motywacje. Ludzie są różni, ale ich zachowania bardzo przewidywalne, a to, co ich motywuje do działania, da się w prosty sposób zdiagnozować, a następnie wdrożyć taką strategię współpracy, która przyniesie wymierny efekt.

DISC D3 i jego elementy

01.

DISC
dlaczego robię to, co robię, mówię to, co mówię, jak reaguję na zmiany, jak buduję relacje, jak bardzo skupiam się na ludziach, a jak na zadaniach, co jest moim celem, jakie wartości wnoszę do zespołu?

02.

TEAMS
jaką rolę w zespole chciałbym pełnić i w których zadaniach będę najbardziej efektywny?

03.

VALUES
jakimi wartościami się kieruję, podejmując decyzje?

04.

BAI
co mnie motywuje, co daje mi poczucie spełnienia, satysfakcję z tego, co robię?

DISC to cztery style zachowań.

Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują i komunikują, a także podobny komunikat motywuje ich do konkretnych zachowań.

STYL D

Pewny siebie, decyzyjny, skoncentrowany na realizacji celu, wielozadaniowy, lubiący wyzwania i konfrontację, doceniający zmiany, niecierpliwy, chce mieć kontrolę nad sytuacją.

STYL I

Nastawiony na ludzi, rozmowny, wesoły, kreatywny, emocjonalny, wspierający, mało zorganizowany, chce być lubiany.

STYL S

Wspierający, lojalny członek zespołu, ufny, dobry słuchacz, wrażliwy, cierpliwy, cichy – ale bystry, opiera się nagłym zmianom, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa.

STYL C

Perfekcjonista, realista, wrażliwy, zorganizowany, komunikuje się poprzez fakty, zadaje wiele pytań, nie lubi niekonstruktywnej krytyki.

Mierzy poziom pięciu ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty.

Kreator – generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania; Kreator pyta: „Co robimy i dokąd zmierzamy?”

Realizator – jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania. Realizator pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”

Analityk – jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów. Analityk pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”

Koordynator – buduje zespół, wyznacza mu cel, nadzoruje realizację zadania. Koordynator pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”

Strateg – zbiera pomysły i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniając potrzeby rynku. Strateg pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”

Diagnozuje wewnętrzny system wartości, którym kieruje się badany podczas podejmowania decyzji.

Lojalność – wysoki wynik świadczy o tym, że badany jest lojalny zarówno wobec osoby, jak i systemu.

Niezależność – osoba kierująca się tą wartością, lubi wolność, chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie.

Równość – wysoki poziom tej wartości mówi o tym, że badana osoba oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku.

Uczciwość – osoba z wysokim poziomem tej wartości jest skłonna do kompromisów z zasady jest elastyczna, ale nie zapomina o celu, który ma osiągnąć.

Mierzy siłę sześciu postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki:

Wiedza – dążenie do wiedzy, poznawania nowych rozwiązań.

Ekonomia – dążenie do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów w tym finansowych.

Artyzm – dążenie do wyrażania siebie, swojej kreatywności.

Solidarność – dążenie do poprawy sytuacji innych ludzi.

Wpływ – potrzeba wpływania na innych, zmiany ich zachowań.

Wewnętrzny spokój – dążenie do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości.

TO BADANIE JEST DLA CIEBIE JEŚLI CHCESZ:

  • Sprawdzić preferowane role zespołowe, wartości, postawy, motywatory.
  • Zatrudnić za pierwszym razem właściwą osobę na konkretne stanowisko lub zatrzymać najlepszych pracowników.
  • Podnieść efektywność zespołu.
  • Rozdzielić zadania w zgodzie z tym w czym pracownicy będą najbardziej efektywni.
  • Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w zespole/firmie.
  • Rozwiązać konflikt w zespole.
  • Rozwijać umiejętności przywódcze etc.

Badanie kompetencji DISC-D3 może pomóc Ci w rozwoju w obecnej strukturze lub zmianie zawodowej (zmiana stanowiska lub pracodawcy). Daje szybką informację zwrotną o stylu komunikacji i wrodzonych predyspozycjach. Określa poziom decyzyjności, odporności na stres, postawę wobec zmian czy umiejętności analityczne.
Pomoże w diagnozie całego zespołu, jeśli jesteś jego członkiem lub menedżerem.

Badanie DISC-D3 dostępne jest w wielu wersjach językowych. Koszt badania niezależnie od wersji językowej jest identyczny:

Indywidualne badanie kompetencji DISC-D3 - BASIC

Opcja BASIC zawiera:
Pełny raport wraz z indywidualnym opisem.

Informacja zwrotna po badaniu DISC-D3 - PREMIUM

Opcja PREMIUM zawiera:
Spotkanie indywidualne 50 minut (online na platformie zoom).
Omówienie potencjału danej osoby w zespole lub w danej roli lub na obecnym stanowisku, nazwanie obszarów do rozwoju.
Omówienie przyszłych kluczowych zachowań (Action Plan), celem wzmocnienia mocnych stron i identyfikacji obszarów do rozwoju.

Zespołowe badanie DISC-D3 – mapa zespołu.

Badanie realizowane dla małych i dużych zespołów.
Informacja zwrotna o kompetencja miękkich zespołu.
Wskazanie kompetencji, potencjału i stylu komunikacji każdego członka zespołu.
Indywidualna wycena dostosowana do ilości badań.

Badania są realizowane za pomocą zewnętrznej platformy, a raporty wysyłane na indywidualne adresy e-mail. Czas, który musisz poświęcić na badanie to 30 minut. Rekomenduję spokojne, odizolowane od bodźców zewnętrznych środowisko.

Jeżeli jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami lub chcesz zobaczyć przykładowy test, skontaktuj się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub sprawdź ofertę w sklepie.