Coaching kariery

Efektywny coaching kariery stanowi kluczowy element w rozwoju zawodowym, oferując wsparcie w osiąganiu sukcesu. Coaching kariery jest procesem zaprojektowanym, aby wspierać zarówno poszukujących pracy, jak i pracowników dążących do nowych wyzwań zawodowych. Definiuje się go jako partnerską współpracę między coachem a klientem, mającą na celu kreatywne rozwiązywanie problemów zawodowych klienta.

Ten rodzaj coachingu obejmuje różne etapy, takie jak identyfikacja mocnych stron, planowanie ścieżki kariery, rozwój nowych umiejętności, wzmacnianie pewności siebie. Coaching kariery wyróżnia się od doradztwa zawodowego przez głębsze zaangażowanie i założenie, że klient jest głównym źródłem rozwiązań. Coach może być zarówno wewnętrznym specjalistą ds. rozwoju, menedżerem, jak i zewnętrznym doradcą.

Korzyści płynące z coachingu kariery są liczne i obejmują m.in.:

  • Zmodyfikowanie motywacji pracownika, przekierowanie jej na satysfakcję zawodową wynikającą z realizacji potencjału,
  • Zrozumienie rozmów coachingowych i kultury feedbacku,
  • Eliminację barier rozwojowych, takich jak deficyty komunikacyjne czy brak pewności siebie,
  • Ochronę przed wypaleniem zawodowym,
  • Odkrycie nowych ról zawodowych w organizacji bez konieczności zmiany pracy,
  • Podniesienie umiejętności autoprezentacji,
  • Zwiększenie rozumienia rynku pracy,
  • Poprawę satysfakcji z pracy i równowagi życia zawodowego i osobistego,
  • Wsparcie w zarządzaniu zmianą,
  • Naukę zarządzania własną karierą i planowania jej rozwoju w długoterminowej perspektywie.

Do najważniejszych narzędzi, które wykorzystuję w coachingu kariery należą:

Rozmowa coachingowa

bazująca na aktywnym słuchaniu, pytaniach rozwojowych i prowokowaniu do myślenia.
Trening mentalny

oparty na najlepszych i sprawdzonych praktykach, skutecznych w rozwoju menedżerów.

Badanie DISC D3

test kompetencji miękkich, dający wgląd nie tylko do tego, co widać, ale również to takich aspektów jak: wewnętrzne motywacje, preferowane role zespołowe i wartości.

Feedback

nieocenione narzędzie pracy, które poszerza perspektywę i daje możliwości nauki i rozwoju osobistego i zawodowego.


Analiza SWOT

pozwalająca na identyfikację mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń dla rozwoju kariery.

Mapa kompetencji

która jest narzędziem do planowania niezbędnych umiejętności i doświadczeń potrzebnych do sukcesu zawodowego.

Pierwszy koszt, który ponosisz, to 30 minut Twojego czasu!
Dla mnie czas jest cennym zasobem, dlatego gwarantuję, że go nie zmarnujemy, więc w tej sytuacji możesz tylko zyskać!
Otrzymasz spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich oczekiwań!

Do zobaczenia!