Trening mentalny w obszarze życia zawodowego

Trening mentalny w biznesie to świadoma i strategicznie zaplanowana praca wykorzystująca sprawdzone metody treningu mentalnego w obszarze zawodowym. Opiera się o pięć filarów:
Pewność siebie – w biznesie rozumiana jako PROAKTYWNOŚĆ, czyli praca nad własną samoświadomością oraz branie odpowiedzialności za własne działania i reakcje.
Koncentracja – w biznesie zgodna z zasadą Pareto 20/80, czyli 20% naszych działań ma wpływ na 80% efektów – z zaznaczeniem, że wiemy, które to 20%.
Nawyk zwyciężania – w biznesie rozumiany jako Determinacja.
Prawo do porażki – czyli biznesowe Racjonalne ryzyko.
Balans – czyli Wewnętrzny spokój.

Trening mentalny na pewno jest procesem rozwijania własnych możliwości oraz wewnętrznych zasobów. Jak sama nazwa wskazuje jest to „trening”. Czyli należy pewne rzeczy powtarzać, aby je udoskonalić. Tak jak nie da się zbudować pięknej sylwetki po jednym dniu idealnie dopasowanej diety, tak też trudno przygotować menedżera do awansu, czy efektywniejszej pracy, podczas jednego spotkania. Tak też w treningu mentalnym zazwyczaj potrzeba kilku sesji, aby nauczyć się efektywnie wykorzystywać umysł w życiu zawodowym.

Trening mentalny jest również relacją, którą budujemy, aby z zaufaniem i w bezpiecznym środowisku przejść przez proces, wykorzystując indywidualnie dopasowane metody pracy.

Trening mentalny jest również strategią. Mamy bowiem cel (awans, zmiana pracodawcy, zwiększenie efektywności lub pewności siebie) i wyznaczony czas (kilka sesji) i mamy plan na to, jak w tym czasie ten cel osiągnąć. To jest plan strategiczny i płynny. Czasami wykorzystuję tylko jedną metodę, np. coaching, czyli zadawanie pytań, tak abyś sam znalazł najlepsze rozwiązanie, zamiast czerpać z moich rozwiązań, a czasami jest to konglomerat różnych metod i technik.

Zapewniam, że nie ma dwóch identycznych projektów z zakresu treningu mentalnego, ponieważ każda sytuacja jest inna, wielowymiarowa i należy brać pod uwagę wiele czynników.

Trening mentalny to również proces, który obejmuje pracę z Twoim potencjałem, myślami i emocjami, wspierając rozwój zawodowy. Podczas treningu mentalnego skupiamy się na kształtowaniu uważności, co pozwala na lepsze rozumienie własnych potrzeb i bardziej świadome decyzje. Dążymy do wewnętrznego spokoju, aby skutecznie redukować poziom stresu.

Trening mentalny w środowisku biznesowym koncentruje się na rozwijaniu różnorodnych umiejętności, mających na celu poprawę efektywności biznesowej, przy jednoczesnym dbaniu o dobrostan psychiczny zarówno liderów, jak i pracowników.

Wśród tych umiejętności znajdują się:
– Zarządzanie stresem,
– Radzenie sobie z emocjami,
– Kompetencje przywódcze,
– Umiejętność zarządzania czasem,
– Praca nad niewspierającymi przekonaniami, które często stanowią barierę w działaniu dla liderów i zespołów.

Trening mentalny w obszarze biznesowym to proces transformacji, czyli rzeczywistej zmiany, która zachodzi wśród liderów, zespołów i w całych organizacjach. Ważne jest, aby mieć świadomość, że co do zasady, trening to ścieżka rozwoju, którą należy przejść, by osiągnąć pożądane wyniki. Oznacza to, że zmiana nie następuje natychmiastowo z dnia na dzień, ale wymaga czasu i stopniowego postępu.

Jakie zatem korzyści niesie ze sobą implementacja Treningu Mentalnego w obszarze biznesowym?
– Zapobieganie wypaleniu zawodowemu,
– Poprawa efektywności i produktywności zespołu,
– Rozwój zdolności adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków,
– Poprawa relacji interpersonalnych w miejscu pracy,
– Zmniejszenie fluktuacji oraz absencji pracowników,
– Rozwój zdrowej kultury w organizacji,

Jako Trener Mentalny oferuję Ci wsparcie w podnoszeniu Twojego biznesu na nowy poziom. Podzielę się z Tobą metodami, które pozwolą osiągnąć wyjątkowe rezultaty w Twojej firmie i codziennej pracy. Wspólnie stworzymy zespół marzeń – zaangażowany, efektywny i identyfikujący się z Twoją firmą, gdzie pracownicy będą autentycznymi ambasadorami marki.
Taki zespół przyczyni się do lepszych wyników finansowych. Ty jako lider, nauczysz się jak skutecznie włączać ich w Twoją wizję i misję opierając się na wspólnych wartościach.

Jeżeli więc chciałbyś:
– Kształtować nawyk osiągania sukcesów, aby umożliwić realizację celów mimo wyzwań.
– Rozwijać zdolność koncentracji w celu efektywnego skupienia się na zadaniach.
– Wydobyć i wykorzystać mocne stron pracowników w celu utworzenia efektywnych zespołów.
– Rozwijać zdolność koncentracji w celu efektywnego skupienia się na zadaniach.
– Dążyć do osiągnięcia wewnętrznego spokoju przez Ciebie i Twoich pracowników, aby zredukować poziom stresu w miejscu pracy.

Skontaktuj się ze mną i sprawdź, jak mogę Ci pomóc. Podczas bezpłatnej konsultacji odpowiem na każde Twoje pytanie.

*Pracujemy online na platformie zoom. Jeżeli preferujesz sesje osobiste, napisz do mnie. Bezpłatna konsultacja trwa 30 minut.

Twoja droga do sukcesu zaczyna się od mentalnej przemiany!