Zaczynaj z wizją końca

Czas czytania: 8 min

Drugi z „7 nawyków skutecznego działania” brzmi ZACZYNAJ Z WIZJĄ KOŃCA. W praktyce kluczem do sukcesu jest podejmowanie działań z jasną wizją ich końcowego rezultatu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. To właśnie dzięki tej świadomości celu, stajemy się bardziej skupieni i efektywni w naszych działaniach. Niezwykle łatwo jest jednak zagubić się w codzienności, skupiając się na bieżących zadaniach, nie zauważając, że nasze wysiłki mogą prowadzić nas w niewłaściwym kierunku. To trochę jak wspinanie się po drabinie sukcesu, która oparta jest o złą ścianę.

Zbyt często, dążenie do wyższych dochodów czy większego uznania zawodowego, może nas odciągnąć od tego, co naprawdę ważne. Zdarza się, że osiągamy sukces, który jednak okazuje się pusty i niespełniający naszych oczekiwań. To przestroga dla każdego, by nie tracić z oczu tego, co najważniejsze.

Twoja Wizja
Kluczowym elementem jest posiadanie wizji. To ona pozwala nam zrozumieć, co jest dla nas najważniejsze i skupić się na działaniach, które są zgodne z naszymi głębszymi wartościami. Jeśli nasza „drabina” opiera się o złą ścianę, każdy krok oddala nas od prawdziwego celu. Działanie, aby było naprawdę skuteczne, musi być oparte o wizję końca.

Wszystko w życiu tworzy się dwa razy – najpierw w naszych umysłach, a potem w rzeczywistości. To idea podobna do planowania budowy domu, gdzie najpierw tworzymy jego obraz w naszych myślach, a następnie przekształcamy go w rzeczywistość. To samo dotyczy naszego życia i kariery. Często jednak, brak świadomego planowania sprawia, że stajemy się ofiarami scenariuszy narzuconych przez innych – rodzinę, znajomych, kolegów z pracy czy przełożonych.

Czas na Misję
Rozwój samoświadomości, wyobraźni i sumienia umożliwia nam przejęcie kontroli nad pierwszym procesem tworzenia – naszym życiem. Poprzez ustalenie własnej misji życiowej, możemy skutecznie kierować naszymi działaniami, zamiast podążać za scenariuszami narzucanymi przez otoczenie. To właśnie samoświadomość pozwala nam zrozumieć i ukształtować nasze życie zgodnie z własnymi wartościami i celami.

Kierowanie sobą (personal leadership) i zarządzanie (management) to dwa kluczowe procesy w realizacji naszych celów. Kierowanie sobą to decydowanie, co chcemy osiągnąć, podczas gdy zarządzanie to proces realizacji tych celów. Jak zauważyli Peter Drucker i Warren Bennis, „Menedżerowie robią rzeczy właściwie. Kierownictwo robi właściwe rzeczy”. To różnica między efektywnością a efektywnością działania.

Wykorzystanie Całego Mózgu
Wyznaczanie i realizowanie własnej misji życiowej to nie tylko aktywność intelektualna, ale również emocjonalna i duchowa. To proces, który wymaga ciągłego dostosowywania naszych działań do naszych najgłębszych wartości i przekonań. W tym kontekście, wykorzystanie obu półkul mózgu – lewej, logiczno-analitycznej i prawej, intuicyjno-twórczej – staje się kluczowe. Lewa półkula skupia się na słowach, detalach i analizie, czyli na rozkładaniu zjawisk na części pierwsze. Natomiast prawa półkula zajmuje się obrazami, całością i syntezą, składając oddzielne elementy w spójny obraz. To, co w lewej półkuli jest logicznym wnioskowaniem, w prawej staje się holistycznym myśleniem.

Lewa półkula jest związana z czasem i jego upływem, podczas gdy prawa funkcjonuje w wymiarze bezczasowym. Chociaż obie półkule są aktywne, często jedna z nich przeważa w naszym codziennym funkcjonowaniu. To, którą półkulę dominującą posiadamy, wpływa na to, jak postrzegamy świat i reagujemy na różne sytuacje. Ludzie z dominującą lewą półkulą inaczej doświadczają rzeczywistości niż ci, u których dominuje prawa półkula.

Współczesny świat często faworyzuje umiejętności związane z lewą półkulą, takie jak logiczne myślenie, analiza i werbalizacja. Jednak równie ważna jest zdolność do kreatywnego i intuicyjnego myślenia, charakterystyczna dla prawej półkuli. Wykorzystanie obu tych obszarów mózgu pozwala na pełniejsze i bardziej zrównoważone podejście do życia i jego wyzwań.

Kluczowe jest, abyśmy rozwijali umiejętność harmonijnego korzystania z obu półkul mózgu. Pozwala to na pełniejsze rozumienie sytuacji i podejmowanie decyzji w sposób, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom i celom. Abraham Maslow trafnie ujął tę ideę, mówiąc: „Jeśli jedynym narzędziem, jakie posiadasz, jest młotek, każdy problem zaczynasz traktować jak gwóźdź”. To metafora podkreślająca, jak nasze dominujące sposoby myślenia mogą kształtować nasze postrzeganie i interakcje ze światem.

Natomiast w rzeczywistości, wykorzystujemy tylko niewielką część naszego potencjału umysłowego. Rozwijając umiejętność korzystania zarówno z lewej, jak i prawej półkuli, możemy znacznie lepiej dostosować się do różnorodnych wyzwań życiowych. Ta integracja obu półkul pozwala nam na bardziej kompleksowe i twórcze myślenie, co może być kluczowe w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu sukcesów w różnych aspektach życia.

Wykorzystanie prawej półkuli mózgu – dwie kreatywne ścieżki do rozwoju osobistego.

W naszym umyśle zachodzi fascynujący proces tworzenia, zależny od współdziałania obu półkul mózgu. Szczególnie ważną rolę odgrywa prawa, kreatywna półkula, która pozwala nam w pełni wyobrazić sobie i ukształtować obraz naszego życia. Wykorzystanie jej potencjału pomaga nam nie tylko widzieć siebie w przyszłości, ale i zrozumieć, kim naprawdę chcemy być oraz jakie działania chcemy podjąć.

1. Poszerzanie Perspektywy przez wyobraźnię
Często życie rzuca nam wyzwania – śmierć bliskiej osoby, ciężka choroba czy kryzys finansowy – które zmuszają nas do przemyśleń na temat tego, co naprawdę liczy się w życiu. Ale nie musimy czekać na trudne momenty, aby rozszerzyć naszą perspektywę. Możemy aktywnie wykorzystać moc wyobraźni, aby zobaczyć własne życie z szerszej perspektywy.

Zadaj sobie pytanie: Jakie wartości i osiągnięcia chcesz zostawić po sobie w momencie przejścia na emeryturę? Jaką opinię chcesz, aby wyraziły o Tobie osoby bliskie na 25 czy 50 rocznicy ślubu? Zanurz się w tych wyobrażeniach, czując każdy szczegół, każdą emocję. To ćwiczenie pomaga skonfrontować nasze bieżące działania z długoterminowymi wartościami i aspiracjami.

Wizualizacja i Afirmacja w codziennej praktyce
Kierowanie sobą to proces, który nie kończy się na spisaniu misji życiowej. To ciągłe przypominanie sobie o naszych wartościach i wyobrażeniach oraz wdrażanie ich w życie.

Przykładowo, jeśli Twoim celem jest bardziej empatyczne i cierpliwe podejście do Twoich pracowników, możesz użyć wizualizacji i afirmacji, aby ukształtować swoje zachowania zgodnie z tymi wartościami. Stwórz afirmację, która jest osobista, pozytywna, wyrażona w czasie teraźniejszym, odzwierciedla pożądane zachowanie i wzbudza silne emocje. Na przykład: „Cieszę się, że kiedy w sytuacjach, gdy moi pracownicy wykonują część zadań niezgodnie z założeniami przedsiębiorstwa, ja odpowiadam konstruktywnym feedbackiem i samokontrolą”.

Następnie, wykorzystaj moc wizualizacji. Wyobraź sobie różne scenariusze, w których Twoi pracownicy zaniedbują swoje obowiązki. Zobacz siebie reagującego w sposób zgodny z Twoją afirmacją. Im bardziej szczegółowo i emocjonalnie możesz to sobie wyobrazić, tym silniejszy będzie wpływ na Twoje rzeczywiste zachowania.

Praktykowanie tych technik pozwala na zmianę życia według własnego scenariusza, zamiast podążać za wzorcami narzuconymi przez otoczenie. Daje to możliwość tworzenia życia opartego na głęboko zakorzenionych wartościach i aspiracjach.

Podsumowanie
Zaczynanie z wizją końca to nie tylko strategia zarządzania projektem czy karierą. To filozofia życia, która pozwala nam być twórcami własnego losu, a nie jedynie reaktywnymi odbiorcami scenariuszy narzuconych przez otoczenie. Poprzez świadome planowanie i realizowanie naszej misji życiowej, możemy kierować naszymi działaniami w sposób, który jest zgodny z naszymi najgłębszymi wartościami i przekonaniami. To droga do prawdziwej satysfakcji i spełnienia, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Teraz Twoja kolej!
Zachęcam Cię do zastanowienia się nad Twoimi wartościami i aspiracjami.
Jak możesz wykorzystać moc wyobraźni i afirmacji, aby zbliżyć się do życia, o którym marzysz?
Czy jest jakiś obszar Twojego życia, w którym chciałbyś dokonać zmian?
Może to być rozwój zawodowy, relacje z rodziną, czy rozwój osobisty. Zacznij od stworzenia afirmacji i regularnej praktyki wizualizacji. A potem podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach – jestem bardzo ciekawy, jakie zmiany zauważyłeś w swoim życiu dzięki tej praktyce.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *